Teckningsoptioner av serie TO2 nyttjades till 1,2 TSEK

Wicket Gaming AB (”Wicket Gaming” eller ”Bolaget”) meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”). Totalt nyttjades 400 Teckningsoptioner, motsvarande cirka 0,004 procent av utestående Teckningsoptioner, för teckning av 400 aktier till en teckningskurs om 3,0 SEK per aktie. Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna tillförs Wicket Gaming 1,2 TSEK före emissionskostnader.

Nyttjandeperioden för nyttjande av Teckningsoptionerna pågick under perioden från och med den 1 november 2023 till och med den 14 november 2023. Teckningskursen per aktie vid nyttjande av Teckningsoptionerna fastställdes till 3,0 SEK.

 

Totalt nyttjades 400 Teckningsoptioner för teckning av 400 aktier, innebärandes att cirka 0,004 procent av utestående Teckningsoptioner nyttjades för teckning av aktier.

 

Nyttjade Teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Omvandlingen av interimsaktier till aktier beräknas ske inom cirka tre (3) veckor.

 

Aktiekapital och utspädning

Genom nyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Wicket Gaming med 400 aktier, från
32 897 109 aktier till totalt 32 897 509 aktier. Aktiekapitalet ökar med 320,00 SEK, från 26 317 687,20 SEK till 26 318 007,20 SEK.

 

För befintliga aktieägare som inte nyttjat några Teckningsoptioner uppgår utspädningen till cirka 0,0012 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB

E-post: eric@wicketgaming.com

Telefon: +46 70 780 52 00
 

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, spel och EdTech. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel ("F2P") inom mobilspel för Android och iOS. Inom EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som Wicket Gaming har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler.

 

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.