Wicket Gaming AB – VD Intervjuar Angry Birds legendaren Peter Vesterbacka som ser stora möjligheter inom Edtech

Peter Vesterbacka är kanske mest känd för sin roll som Chief Marketing Officer på Rovio Entertainment Oy, företaget bakom det globala fenomenet Angry Birds. Men Vesterbackas inflytande sträcker sig bortom det färgglada fågelspelet och han ser idag stora möjligheter inom digital utbildning, så kallad edtech.

“Edtech är framtiden för lärande i Skandinavien och Europa. Vi befinner oss i en värld där digitaliseringen sker i en enorm fart och där virtuell utbildning kommer vara en central del av kommande generationers utveckling”, säger Vesterbacka som idag engagerar sig i digitalt lärande, bland annat genom en rådgivande roll i det Spotlight-noterade bolaget Wicket Gaming (under namnändring till edyoutec).

“Jag brinner för att utveckla vad jag kallar fun learning, det vill säga att med teknikens hjälp skapa lustfyllt lärande. Det är så jag ser att man i framtiden kommer utveckla sina kunskaper och färdigheter, fortsätter Vesterbacka som menar att Edtech-branschen bara är i sin linda.

“Näst efter mat är utbildning världens största industri och jag ser framför mig att digitala utbildningsverktyg kommer att omsätta tusentals miljarder euro inom en inte alltför avlägsen framtid”, säger han.

Edtech – stor tillväxtpotential

Enligt analysföretaget Grand View Research hade edtech en global marknadsstorlek 2022 på 127 miljarder USD, en siffra som förutspås växa till 429,5 miljarder USD 2030[1]. Tillväxten drivs än så länge av hårdvara i takt med att digitala klassrum byggs ut med bland annat virtual reality kapacitet, men det är inom mjukvara som den stora tillväxten kommer ske framöver, menar Vesterbacka.

“Det som nu byggs är digital infrastruktur för lärande, nästa steg är att fylla på med innehåll. Det är i detta sammanhang som jag engagerar mig som rådgivare. På Rovio lyckades vi bygga ett av världens mest snabbväxande konsumentvarumärken och  jag tror att liknande resor kan komma att göras inom digital utbildning.”

Playful learning och serious games – paradigmskifte för lärande

Det är inom dessa områden som Wicket Gaming (edyoutec), via bolagets förvärv av den tyska Edtech Koncernen Wegesrand som genomfördes i oktober 2022, verkar.

Bolaget har bland annat utvecklat en rad produkter för museer i Tyskland, i syfte att förbättra upplevelsen och bidra till kunskapsinhämtning hos besökarna. En virtuell produkt för utbildning av tågförare har också lanserats, vilken möjliggör simulering av händelser kopplade till mycket tunga transporter.

Läs mer om edyoutecs projekt här

Vesterbacka menar att liknande projekt är att vänta inom en rad industrier.

“Med digitaliseringens framfart skapas möjligheter att kostnadseffektivt utbilda personal i simulerade miljöer. Det är en utveckling vi sett under en längre tid, men som nu accelererar mot bakgrund av bland annat den snabba utveckling som sker inom artificiell intelligens. Många traditionella industrier ser nu över hur utbildning ska flyttas över till den digitala världen.”

Intervjun i sin helhet går att hitta på följande länk: https://youtu.be/YoTILpW3VNs

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric de Basso, VD, Wicket Gaming AB

E-post: eric@wicketgaming.com 

Telefon: +46 70 780 52 00

 

Om Wicket Gaming

Wicket Gaming är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, spel och EdTech. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel (“F2P”) inom mobilspel för Android och iOS. Inom Edtech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som Wicket Gaming har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.