Wicket Gaming föreslås byta namn till edyoutec AB – betonar ny inriktning mot EdTech och Artificiell Intelligens

Styrelsen i Wicket Gaming AB föreslår att bolaget byter namn till edyoutec AB (publ).

Utöver namnbytet föreslås bolagsordningens verksamhetsföremål ändras till att lyda: ”Bolaget skall bedriva utveckling, marknadsföring och försäljning av digitala lösningar inom utbildning (education technology) och artificiell intelligens(AI) och mobilspel, samt även idka därmed förenlig verksamhet.”

Namnbytet och ändring av verksamhetsföremålet förutsätter ändringar i bolagsordningen. Förslaget till ändringar i bolagsordningen framläggs vid en extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 7 november 2023

Eric de Basso, VD för Wicket Gaming, kommenterar:

”Vi vill genom namnbytet synliggöra vår verksamhet inom edtech som inleddes genom förvärvet av den tyska Wegesrandgruppen och som vi avser att utöka och fördjupa genom ytterligare förvärv samt strategiska satsningar inom Artificiell Intelligens. EdTech är ett av de snabbast växande segmenten inom IT-industrin* och utbildning och lärande bedöms  vara i början av sin digitaliseringsresa enligt organisationen Swedish Edtech Industry. Samtidigt som vi tar ett starkt kliv in i EdTech-branschen fortsätter vi utveckla våra spel som vi ämnar nå publishing avtal med.  Därigenom kan bolaget få intäkter från två starka globala segment. Vi kommer inom kort att presentera den nya strategiska inriktningen” säger Eric De Basso, VD. 

*Den globala EdTech-marknaden förväntas omsätta 404 miljarder USD år 2025 enligt tankesmedjan Holon IQ.

Extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman kommer att genomföras den 7 november 2023 i Stockholm. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande i nära anslutning till detta pressmeddelande. Utöver ändring av företagsnamnet och verksamhetsföremålet kommer även förslag till ändringar av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet utestående aktier att behandlas vid stämman.

För ytterligare information

Eric de Basso, VD

E-post: eric@wicketgaming.com

Telefon: +46 70 780 52 00

 

Om Wicket Gaming AB

Wicket Gaming är ett svenskt företag inom spel och digital utbildning som består av två vertikaler, spel och EdTech. Inom vertikalen Games bygger affärsidén på att utveckla och distribuera free-to-play-spel (”F2P”) inom mobilspel för Android och iOS. Inom EdTech fokuserar bolaget på att utveckla produkter inom genrer som spelbaserat lärande och Serious Games, det är inom dessa områden som Wicket Gaming har identifierat de största synergierna mellan bolagets två vertikaler.

För mer information, se Wicket Gamings webbplats www.wicketgaming.com.