Nivika fullföljer affär och har idag frånträtt tre fastigheter i Jönköping

Som tidigare pressmeddelat har Södra Munksjön Utvecklings AB, ett helägt kommunalt bolag tecknat avtal om att förvärva tre kommersiella fastigheter i Jönköping av Nivika. Fastigheterna ligger i och strax söder om Södra Munksjön, ett område som ses som strategiskt viktiga för Jönköpings framtida behov och utveckling.

Fastigheterna har ett underliggande värde om 140 miljoner kronor och tillför 95 miljoner kronor i likviditet till Nivika vilket ger ytterligare handlingsfrihet för att kunna göra selektiva och värdeskapande förvärv framåt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon 070-614 20 20, email; kristina@nivika.se

Om Nivika

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag med syfte att långsiktigt äga, förvalta och utveckla högavkastande fastigheter och samtidigt därmed skapa lönsam och hållbar värdetillväxt. Verksamheten bedrivs i Jönköping, Värnamo, Växjö samt Västkusten, områden med goda tillväxtmöjligheter och stabila hyresmarknader. Den diversifierade fastighetsportföljen uppgår till drygt 10 Mdkr där hyresvärdet till 70% utgörs av kommersiella fastigheter och till 30% av bostäder. Cirka 90% av portföljen är förvaltningsfastigheter. De kommersiella fastigheterna består i huvudsak av industri-, lager-, kontor- och samhällsfastigheter.

Läs gärna mer på www.nivika.se