Wicket Gaming föreslås byta namn till edyoutec AB – betonar ny inriktning mot EdTech och Artificiell Intelligens

Styrelsen i Wicket Gaming AB föreslår att bolaget byter namn till edyoutec AB (publ).