Ny publikation som visar styrkan i Attanas erbjudande inom diagnostik, här applicerat inom veterinär medicin.

I en ny artikel publicerad i Frontiers in Veterinary Science, har företaget Alertix Veterinary Diagnostics AB i samverkan med flera grupper vid Sveriges lantbruksuniversitet publicerat resultat för ett diagnostiskt test av hundar som har cancer. Attana utförde 2019-2020 ett antal kontraktsforskningsprojekt för att välja ut de optimala antikropparna för denna diagnostik. I artikeln framgår att Alertix test har högre känslighet än de existerande testerna. Kinetiken för antikroppsinteraktionerna är i enlighet med Attanas kriterier för att för diagnostik, dvs snabb on-rate och långsam off-rate.

För Attana är artikeln viktig då den är ett exempel på den generiska tillämpbarheten av Attanas teknik inom diagnostik och immunologi. Den påvisar vikten av antikroppsinteraktionskinetik för träffsäkerhet i analyserna, på samma sätt som t.ex. de tidigare artiklarna från NUS om Hepatit och Tuberkulos. Artikeln ligger i linje med det större diagnostiska projekt som Attana medverkar i tillsammans med Linneuniversitet.

 

Resultatet av den kliniska studien påvisar att mer information än endast affinitet är bättre för att identifiera de bästa antikropparna. En avgörande faktor för att säkerställa ett bra skydd är genom kinetiken för associationshastigheten av antikropparna till biomarkören. Hastigheten för de detekterande antikropparna i den aktuella artikeln är 3×105 respektive 5×105Mol/s. Det är något i underkant för att vara neutraliserande IgG antikroppar, men fungera bra i ett diagnostiskt kit, då en högre koncentration av antikroppen kan tillsättas och därmed säkerställa tillräcklig signal.  Det innebär att antikropparna konkurrents med andra potentiella bindare i blodprovet snabbare binder in till biomarkören och på så vis ökar känsligheten och träffsäkerheten. Den långsamma off-rate gör att prestandan i detektion bibehålls till den sekundära detektionsantikroppen som används i ELISA metoder.

Enligt artikeln har Alertix test, Canine TK1 ELISA, signifikant högre förmåga att särskilja hundar med T-Cells lymphoma jämfört med hundar med B-cells lymphoma än befintliga TK1-test. Det visar att Aletrix test kan fungera både för diagnostik och monitorering av hundar med lymphoma.

 

På bilden, visas schematiskt de specifika och ospecifika interaktioner som kan förkomma i blodtester. Det är viktigt både för träffsäkerhet inom diagnostik och för bra immunitet att den svarta specifika kurvan är avsevärt bättre än den orangea ospecifika kurvan.

 En bild som visar text, skärmbild, diagram, design

Automatiskt genererad beskrivning

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, CSO
teodor.aastrup@attana.com
+46 708 86 23 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com