Dicot ansöker om internationellt patentskydd

Uppsala, 26 september 2023. Läkemedelsbolaget Dicot har lämnat in en internationell patentansökan via Patent Cooperation Treaty som ger möjlighet till skydd i 157 länder. Patentansökan omfattar läkemedelssubstanser under utveckling och dess tillverknings-metoder.

Dicot har skickat in en patentansökan via Patent Cooperation Treaty (PCT) som omfattar 157 länder och täcker alla viktiga marknader. Ansökan omfattar relevanta läkemedelssubstanser som nu är under utveckling, dess sammansättning och deras tillverkningsmetoder. Beviljade patent kommer att ge Dicots läkemedelskandidat LIB-01 ett omfattande skydd, men även själva ansökan ger redan idag och under processens gång ett indirekt skydd på alla dessa marknader.

En PCT-ansökan granskas först av en av bolaget utvald patentmyndighet. Myndighetens utlåtande ligger sedan till grund för vidare hantering av respektive myndighet ansvariga för de olika marknader bolaget beslutar gå vidare med. Förfaringssättet för en PCT-ansökan gör processen avsevärt smidigare och mer kostnadseffektiv och används av de flesta ledande läkemedelsbolag. Dicot har valt det europeiska patentverket som första granskande myndighet, vilket samtidigt möjliggör för en kortare ledtid gällande beviljat patent i Europa.

Även fast USA är med i PCT-ansökningen har Dicot även skickat samma patentansökan direkt till det amerikanska patentverket, via ett slags snabbspår kallat Patent Prosecution Highway (PPH). Det sker i syfte att påskynda beviljat patent på det som bolaget anser vara en nyckelmarknad. Samma patentansökan har tidigare skickats in till svenska Patent- och registreringsverket, vilket möjliggjorde strategin med PPH-ansökan.

"Vi arbetar aktivt med patentfrågor och har mycket på gång inom området, allt för att maximera värdet på bolaget och det framtida läkemedlet. PCT innebär en kraftig geografisk breddning av patentportföljen som tillsammans med redan beviljade patent och övriga patentansökningar bygger ett starkt grundskydd för vår kandidat”, kommenterar Dicots vd, Elin Trampe.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, VD
Telefon: +46 72 502 10 10
E-post: elin.trampe@dicot.se                                  

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 80 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 4 400 aktieägare. För mer information se www.dicot.se