Flaggning i Dicot AB (publ) – ökning av innehav

Pressmeddelande: Uppsala, 2 maj 2023. Dicot AB har erhållit information om att Bertil Lindkvist ökat sitt innehav av aktier i Dicot AB och därmed passerar flaggningsgränsen 5%.

Bertil Lindkvist har efter transaktionerna ett innehav som uppgår till 25 623 456 aktier vilket motsvarar 5,86% av kapital och röster i Dicot AB. Per årsskiftet uppgick innehavet till 4 141 155 (3,02%).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Elin Trampe, vd                                                        Björn Petersson, CFO
Telefon: +46 739 80 14 08                                       Telefon: +46 76 109 00 00
E-post: elin.trampe@dicot.se                                   E-post: bjorn.petersson@dicot.se

Om Dicot AB

Dicot utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01 vilket förväntas bli ett potensläkemedel för att bättre behandla erektionssvikt och tidig utlösning. Ambitionen är att skapa ett läkemedel med betydligt längre verkningstid och långt färre biverkningar, jämfört med de läkemedel som nu finns på marknaden. Idag lider över 500 miljoner män av dessa sexuella dysfunktioner och marknaden är värderad till cirka 75 miljarder SEK. Dicots huvudstrategi är att utveckla LIB-01 i egen regi till och med klinisk fas 2a-studie och därefter i partnerskap med större etablerade läkemedelsföretag finansiera och utveckla LIB-01 vidare till ett registrerat läkemedel för världsmarknaden.

Dicot är listat på Spotlight Stock Market och har cirka 4 100 aktieägare. För mer information se www.dicot.se.