Block_20: Oracle-samarbete och affärsutveckling driver JS Security framåt

Bästa aktieägare,

I detta ‘’Block’’ vill vi dela med oss av vad som hänt sedan delårsrapporten för Q2 2023. Det har varit en period med framsteg och förbättringar inom flera områden.

Oracle-samarbete och certifiering

Vi ser fram emot att stärka vårt redan etablerade partnerskap med Oracle inom en snar framtid. Vidare har vi fortsatt vårt arbete för att öka våra försäljningsmöjligheter både hos befintliga kunder och genom att utforska nya möjligheter inom bl.a. Oracle Cloud Infrastructure (OCI). För att säkerställa vår fortsatta relation med Oracle genomgår vi även en certifieringsprocess. 

Certifieringen är inte bara en formell process, den är av betydelse för vår förmåga att skapa och leverera värde till våra kunder genom Oracle-teknologier. Samtidigt medför certifieringen att vi kan vara en pålitlig partner som är fullt kapabel att ta itu med komplexa utmaningar och möta våra kunders behov.

Affärsutveckling och partnerskap

Vi arbetar kontinuerligt med våra produkter, SB-Storage och SB-NET, genom samarbeten och dialoger med Gartner och potentiella partners. Att utveckla strategiska partnerskap är en viktig drivkraft för vår tillväxt. Denna strategi är viktig för att stärka vår produktportfölj och öka vår närvaro på marknaden. Vårt mål har varit att inte bara konsolidera vår position inom Sverige utan också att utforska internationella försäljningsmöjligheter. Vi planerar även att närma oss Oracle med våra egna produkter för att utforska möjligheter till samarbete inom områden som rör SB-Storage och SB-NET.

Rekrytering och kostnadsbesparingar

Vårt team arbetar för att attrahera kvalificerade kandidater som kan stärka vår företagsgrupp. Att investera i kompetens och erfarenhet är en viktig del av vår strategi, och en planerad aktivitet utifrån vad som kommuniceras i samband med den senaste emissionen. Samtidigt fortsätter vi med kostnadsbesparande åtgärder, vilka syftar till att öka vår ekonomiska effektivitet, det vill säga att prioritera nödvändiga initiativ framför önskvärda.

Cybersäkerhet och informationssäkerhet

Vi ser fortsatt en ökad trend inom cybersäkerhet, informationssäkerhet och dokumenthantering. Den ökande digitala närvaron har ökat behovet av robusta och sofistikerade säkerhetslösningar. Det har blivit alltmer tydligt att organisationer och individer är medvetna om de konsekvenser som kommer av cyberattacker. Detta stimulerar efterfrågan på innovativa skyddslösningar för att säkra känslig information och värdefull data. Vi upplever att Sverige, trots att vi är hårt drabbade, fortfarande inte tar detta på tillräckligt allvar. Detta är något som vi arbetar aktivt med, både genom att utbilda marknaden och genom att erbjuda lösningar som möter dessa utmaningar.

Vi ser fram emot att fortsätta vår resa med innovation inom våra strategiska områden. Våra insatser under denna period ger en stark grund för att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Vi är tacksamma för ert engagemang och stöd, och vi kommer att fortsätta att rapportera om våra framsteg och resultat i kommande kommunikationer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christopher Ramstedt, Investor Relations-ansvarig
ir@jssecurity.tech

Om JS Security

JS Security är en svensk företagsgrupp som grundades 2019. Vi är specialiserade på avancerad informationssäkerhet och dokumenthantering inom Web3 för företag och organisationer. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm.

Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Fler artiklar om JS Security