Valberedning utsedd inför Storskogen Group AB:s årsstämma 2024

I enlighet med beslut av extra bolagsstämma den 24 september 2021 ska valberedningen bestå av fyra medlemmar. Valberedningen inför årsstämman 2024 har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2023 samt i enlighet med valberedningsinstruktionen.

Valberedningen består av:

Liv Gorosch (ordförande), utsedd av A-aktieägarna,
Ronnie Bergström, utsedd av A-aktieägarna,
Dick Bergqvist, utsedd av AMF, och
Oscar Bergman, utsedd av Swedbank Robur Fonder.

Därutöver är styrelsens ordförande, Annette Brodin Rampe, adjungerad till valberedningen.

Storskogen Group AB:s årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 8 maj 2024.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen via e-post till ir@storskogen.com. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets webbplats (https://www.storskogen.com/sv/).

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
+46 72 506 14 22
andreas.lindblom@storskogen.com 

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta:
Michael Metzler, Head of Communication 
+46 73 305 59 55
michael.metzler@storskogen.com 

Om Storskogen
Storskogen är en internationell företagsgrupp inom Handel, Industri och Tjänster. Med en evig ägarhorisont är vi unikt positionerade att identifiera, förvärva och utveckla marknadsledande företag med hållbara affärsmodeller. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 500 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36,9 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.