Attanas presentation från Stora Aktiedagen är nu tillgänglig på Aktiespararnas YouTube-kanal

Tisdagen den 29 november medverkade Attana vid Stora Aktiedagen där Attanas VD, Teodor Aastrup, höll en bolagspresentation på 20 minuter följt av en 10 minuters Q&A.

Huvudsyftet med presentationen var att presentera Attanas två affärsben, Life Science och Diagnostics, samt de framsteg som gjort senaste tiden inom respektive område. Det delgavs även information om Attanas kommande företrädesemission som har teckningsperiod 14–29 december.

Presentationen går att se genom att följa denna länk:

Attana – Stora Aktiedagen 2022

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com