Attanas teknologi medverkar i en nyligen publicerad studie om vaccin mot placental malaria

En nyligen publicerad studie i Nature Communication möjliggör ny design av andra generationens placentala malariavacciner. Attanas teknik utgjorde en central roll i forskningen och i studiens upptäckter.

Plasmodium falciparum som leder till placental malaria är en av de mest dödliga malariaparasiterna. Det är sedan länge känt att gravida kvinnor löper högre risk att bli infekterade och varje år uppskattas det att 900 000 underviktiga barn föds i enbart Afrika på grund av detta. Efter exponering utvecklar dock gravida kvinnor antikroppar mot plasmodium falciparum-proteinet VA2CSA. Därför används VAR2CSA i utvecklandet av nya vaccin mot sjukdomen.

Upptäckten möjliggör utveckling av effektivare malariavacciner
I en nyligen publicerad studie i Nature Communications presenterar ett team från Köpenhamns Universitet sina upptäckter kring VAR2CSA-proteinets struktur och interaktion med glycosaminoglycan chondroitin sulfat A(CS). Deras observationer underlättar för framtida utveckling av nya VARS2CSA-baserade placental malariavaccin, och utgör således ett hopp i att minimera födseln av underviktiga barn i Afrika.

Attanas medverkan
Under arbetet med studien har teamet använt sig av Attana CellTM 250-biosensorteknik för kinetisk analys av VAR2CSA. Attana är stolta över att ha kunnat bidra till studien och ser fram emot framtida samarbeten och nya upptäckter.

Studien går att läsa i sin helhet här.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD
teodor.aastrup@attana.com
+46 (0)8 674 57 00

Styrelsen för Attana AB bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Om Attana

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument samt ett in vitro diagnostiskt (IVD) verktyg, Attana Virus Analytics (AVA), till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och produkter finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com