Augeo Group AB:s (f.d. ESEN eSports AB) aktie återförs till Spotlights ordinarie lista

Augeo Group AB, ”Bolaget” eller ”Augeo”, återförs till ordinarie lista. Bolagets aktie har handlats på Spotlights observationslista sedan 16 februari 2022 efter att, via apportemission, ha utökat den befintliga verksamheten genom ett omvänt förvärv av Vaxxa AB, ”Målbolaget” eller ”Vaxxa”,  och därmed genomgått en ny noteringsprövning. Utöver detta har bolaget bytt namn från ESEN eSports AB till Augeo Group AB. Bolaget har nu blivit godkända för åternotering av Bolagets aktier på Spotlight Stock Markets ordinarie lista.

Augeo grundades 2015 och är ett Stockholmsbaserat IT-bolag. Bolaget har tidigare varit inriktat på spelsektorn genom förvaltning och utveckling av streamingkanaler för Esport och Gaming, en verksamhet som avvecklades i slutet av 2021. Augeo utgör idag ett rent holdingbolag dels till det befintliga dotterbolaget 2Prove, ett konsultföretag inom försäljning och digital marknadsföring, samt det nyförvärvade dotterbolaget Vaxxa. Vaxxas verksamhet består av en egenutvecklad digital auktionsplattform för förmedling av kapitalvaror mot B2B och B2C. Vaxxa har de senaste åren arbetat med att säkerställa plattformen och dess funktionalitet och står nu inför en framtid där tillväxten väntas accelereras i snabb takt. Vaxxa är idag 4 anställda och har sitt kontor i Älvsbyn.

Koncernens målsättning är att växa organiskt genom ett breddat tjänsteutbud i Vaxxa samt genom förvärv enligt Bolagets framtagna förvärvsstrategi.

Återföring till Spotlights ordinarie lista

Bolaget har efter det genomförda omvända förvärvet av Vaxxa AB samt byte av namn till Augeo Group AB genomgått en ny noteringsprövning. Bolaget är nu godkänt efter genomförd noteringsprövning och har i samband med detta upprättat ett memorandum som beskriver Bolagets nya verksamhetsinriktning. Bolagets aktie återförs till Spotlights ordinarie lista från och med idag, den 10 juni 2022.

Kortnamn: AUGEO                           
ISIN: SE0009889157

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Henrik Nordberg
Head of Listings, Spotlight Stock Market
+46 70 589 80 07
listings@spotlightstockmarket.com