Baker McKenzie biträdde Toadman Interactive vid listbyte till Nasdaq First North

Nasdaq Stockholm AB har godkänt Toadman Interactive AB:s (publ) ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North i Stockholm. Första dag för handel i Toadman Interactives aktier på Nasdaq First North är idag den 4 februari 2019. Toadman Interactive var tidigare listat på NGM Nordic MTF.

Toadman Interactive bedriver tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.  

Baker McKenzie var legal rådgivare till Toadman Interactive i samband med listbytet. Från Baker McKenzie deltog huvudsakligen Stefan Balazs, Olof Larsson and Anna Orlander.

Kontakt 
Anna Orlander, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 19, anna.orlander@bakermckenzie.com
Stefan Balazs, associate, Baker McKenzie, tfn 08-566 17 10, stefan.balazs@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie 13 200 medarbetare på 78 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com