Baker McKenzie biträder Carnegie i samband med Speqtas riktade nyemission om ca 125 miljoner kronor

Speqta AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om 17 605 633 aktier motsvarande cirka 125 miljoner kronor. Bland investerarna återfinns ett antal svenska och internationella institutionella investerare som bland annat Acervo, Alcur, Erik Selin, Länsförsäkringar Fonder och Swedbank Robur. 

Likviden från den riktade nyemissionen ska bland annat användas till att delfinansiera Speqtas förvärv av Eone Oy.

Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring. 

Carnegie agerar finansiell rådgivare till Speqta i samband med den riktade emissionen. Baker McKenzie är legal rådgivare till Carnegie. Från Baker McKenzie deltar Henric Roth, Joakim Falkner, Ian Gulam, Per Blom och Stefan Balazs.

Kontakt
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 23, henric.roth@bakermckenzie.com

Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com
 

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie fler än 13 000 medarbetare på 78 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com