Baker McKenzie företräder ABG Sundal Collier i samband med Oasmia Pharmaceuticals företrädesemission

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (Oasmia) har genomfört  en nyemission av aktier med företrädesrätt för Oasmias aktieägare. Företrädesemissionen övertecknades och nyemissionen kommer att tillföra bolaget cirka 399 miljoner kronor före avdrag för kostnader relaterade till företrädesemissionen.

Oasmia är ett integrerat läkemedelsbolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny generation av läkemedel inom human- och veterinäronkologi. 

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare till Oasmia och Baker McKenzie är legal rådgivare till ABG Sundal Collier i samband med företrädesemissionen. Baker McKenzies team består av Joakim Falkner med biträde av Stefan Balazs och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie 13 200 medarbetare på 78 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com