Baker McKenzie legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Pareto Securities vid PledPharmas förvärv av Rare Thyroid Therapeutics och fullt garanterade företrädesemission om cirka 200 miljoner kronor

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till de finansiella rådgivarna vid PledPharma AB:s (publ) förvärv av Rare Thyroid Therapeutics International AB samt PledPharmas fullt garanterade företrädesemission. Företrädesemissionen tillför PledPharma cirka 200 miljoner SEK före kostnader relaterade till företrädesemissionen.PledPharma är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens som fokuserar på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov.Rare Thyroid Therapeutics är ett privatägt kliniskt läkemedelsutvecklingsbolag baserat i Stockholm, specialiserat på behandlingar av ovanliga sjukdomar kopplade till rubbningar i sköldkörtelhormonsignalering, ett sjukdomsområde där det för närvarande finns ett betydande medicinskt behov.Syftet med förvärvet är att skapa ett nytt bolag fokuserat på utveckling av särläkemedel, inriktat på både utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar.Emissionslikviden kommer att användas till att finansiera utvecklingen av särläkemedelskandidaterna Emcitate och Aladote fram till marknadsgodkännande samt initiala kommersiella förberedelser.ABG Sundal Collier och Pareto Securities agerade finansiella rådgivare i samband med förvärvet och Joint Bookrunners i samband med företrädesemissionen. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Pareto Securities. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Stefan Balazs, Ian Gulam och Johanna Flink.

Kontakt

Joakim Falkner, Head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie

Telefon: +46 733 63 22 30

E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie

Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com