Baker McKenzie legal rådgivare till ABG Sundal Collier vid Scandinavian Biogas notering av mörkgröna aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market

Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ), en ledande producent av biogas i Norden, har genomfört en placering av mörkgröna aktier om cirka 586 miljoner till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt. Teckningskursen om 37,50 kronor per aktie fastställdes genom ett bookbuilding-förfarande.

Scandinavian Biogas är det första bolaget att erhålla en 100 procent ”Dark Green Shading”-rating, den högsta möjliga bedömningen från CICERO Shades of Green AS, för samtliga företagets intäkter och investeringar. Scandinavian Biogas är också det första bolaget att notera mörkgröna aktier på Nasdaq Nordic genom noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market.

ABG Sundal Collier agerade Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner vid placeringen och noteringen. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier. Från Baker McKenzies Capital Markets team i Stockholm deltog Joakim Falkner och Stefan Balazs.