Baker McKenzie legal rådgivare till bankerna vid Swedish Logistic Properties riktade nyemission om 550 miljoner kr

Swedish Logistic Properties har genomfört en riktad nyemission av B-aktier om totalt 550 miljoner kronor där teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i nyemission, däribland Clearance Capital Limited, Fjärde AP-fonden (AP4) och Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Swedish Logistic Property är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter med hållbarhet i fokus. Värdetillväxt skapas genom löpande utveckling och förädling av fastigheterna, som är belägna i Sveriges viktigaste logistikpunkter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 860 000 kvm.

Danske Bank och Swedbank agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare Danske Bank och Swedbank med ett kapitalmarknads-team bestående av bl.a. Henric Roth, Joakim Falkner, Olof Larsson och Sophie Gidlund.

Kontakt
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie
Tfn: 0760-51 80 44
E-post:
henric.roth@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 500 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och vår verksamhet har sedan 2020 uppnått nettonollutsläpp av växthusgaser. www.bakermckenzie.com