Baker McKenzie legal rådgivare till Carnegie och Handelsbanken vid Sinchs riktade nyemission om cirka 3,3 MDSEK

Sinch har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 3,3 miljarder kronor till en teckningskurs om 1050 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

I samband med detta har även vissa större aktieägare, inklusive flera grundare, sålt aktier till SB Management, ett dotterbolag till SoftBank, vilket innebär att SB Management kommer att inneha cirka 10,1 procent av aktierna och rösterna i Sinch.

Sinchs ledande molnkommunikationsplattform möjliggör för företag att nå världens alla mobiltelefoner, på bara några sekunder, via SMS, röst och video. Sinch är en mjukvaruleverantör till mobiloperatörer och dess plattform driver affärskritisk kommunikation för många av världens största företag. Sinch är grundat 2008 och har sitt huvudkontor i Stockholm, samt har lokal närvaro i mer än 30 länder.

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade juridisk rådgivare åt Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets. Baker McKenzies team bestod av rådgivare från flera av firmans kontor; Joakim Falkner och Ian Gulam från Stockholm, Adam Farlow och Charles Farnsworth från London samt Jayshree Narendran från New York.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com