Baker McKenzie legal rådgivare till Carnegie vid Nimbus riktade nyemission av aktier

Nimbus Group har genomfört en riktad nyemission av aktier om totalt cirka 79 miljoner kronor där teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Nimbus Group tillverkar och säljer fritidsmotorbåtar under varumärkena Alukin, Aquador, Bella, Falcon, Flipper, Nimbus och Paragon Yachts. Försäljning sker via återförsäljarnätverk och de största marknaderna är Norden, Europa och USA. 2022 omsatte koncernen 1 751 Mkr och hade 423 anställda. Verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Polen, England, Norge och USA.

Carnegie agerade Sole Global Coordinator och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Carnegie med ett kapitalmarknads-team bestående av Henric Roth och Olof Larsson.

Kontakt
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie
Tfn: 0760-51 80 44
E-post:
henric.roth@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 500 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020 (egen granskning)www.bakermckenzie.com