Baker McKenzie legal rådgivare till de finansiella rådgivarna vid Cibus riktade nyemission om cirka 418 MSEK

Cibus har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 418 miljoner kronor till en teckningskurs om 156 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett bookbuilding-förfarande.

Cibus är ett fastighetsbolag som är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta högkvalitativa fastigheter i Norden med dagligvaruhandeln som fokus. Företaget äger för närvarande mer än 280 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop och S-Group.

Syftet med nyemissionen var att säkra finansiering för att kunna agera på de förvärvsmöjligheter som Cibus har identifierat på sina huvudmarknader, där den totala pipelinen uppgår till cirka 120 miljoner euro.

Baker McKenzie agerade juridisk rådgivare åt de finansiella rådgivarna i samband med den riktade emissionen. Baker McKenzies team bestod av rådgivare från flera av firmans kontor; Joakim Falkner, Ian Gulam och Olof Larsson från capital markets-teamet i Stockholm, Adam Farlow och Charles Farnsworth från capital markets-teamet i London samt Paul DePasquale och Jayshree Narendran från skatte-teamet New York.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com