Baker McKenzie legal rådgivare till Joint Bookrunners i samband med Nivikas riktade nyemission om 750 miljoner kr

Nivika Fastigheter AB har genomfört en riktad nyemission av B-aktier om totalt cirka 750 miljoner kronor där teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande, en effektiv nybyggnation samt med en investeringsstrategi som syftar till att vara flexibel och anpassningsbar gentemot fastighetsmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Per den 30 november 2022 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 10 810 miljoner kr varav 90% är förvaltningsfastigheter. Fastighetsportföljen består till cirka två tredjedelar av kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på industri, lager, kontor och samhällsfastigheter och cirka en tredjedel av bostadsfastigheter.

ABG Sundal Collier, Arctic Securities, Danske Bank and SEB agerade Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Joint Bookrunners med ett kapitalmarknads-team bestående av Henric Roth, Joakim Falkner, Johanna Flink, Elsa Antonsson och Carl Isaksson.

Kontakt
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie
Tfn: 0760-51 80 44
E-post:
henric.roth@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 500 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och vår verksamhet har sedan 2020 uppnått nettonollutsläpp av växthusgaser. www.bakermckenzie.com