Baker McKenzie legal rådgivare till Pareto Securities och SEB i samband med Minestos företrädesemission

Minesto AB (publ) har genomfört en företrädesemission om cirka 120 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom att möjliggöra planerbar kommersiell elproduktion ur havet. Företaget grundades 2007 och är verksamt i Sverige, Färöarna, Wales, Nordirland och Taiwan.

Pareto Securities och Skandinaviska Enskilda Banken agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till bankerna med ett kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner och Johanna Flink.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 500 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten har sedan 2020 uppnått nettonollutsläpp av växthusgaserwww.bakermckenzie.com