Baker McKenzie legal rådgivare till Pareto Securities vid Polygienes riktade nyemission om cirka 280 MSEK

Polygiene har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 280 miljoner kronor till en teckningskurs om 27,3   kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Polygiene är ett ledande globalt ingrediensvarumärkesbolag och leverantör inom antimikrobiella additiv för mjuka ytor baserat i Malmö, Sverige. Som världsledande inom luktkontroll och stays fresh-lösningar, vill Polygiene förändra synsättet på kläder – från förbrukningsvaror till hållbara produkter. Bolaget behandlar kläder, produkter för hemmet och textilier så att slutkonsumenten ska kunna känna sig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 140 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke för att behandla sina produkter.

Nyemissionen genomförs som en del i finansieringen av förvärvet av det brittiska bolaget Addmaster Holdings Limited.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Sole Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Pareto Securities. Från Baker McKenzies Capital Markets team i Stockholm deltog Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com