Baker McKenzie legal rådgivare till Pareto Securities vid VEF’s riktade nyemission av depåbevis om cirka 522 MSEK

VEF har genomfört en riktad nyemission av depåbevis (SDBs) om cirka 522 miljoner kronor till en teckningskurs om 3,15 kronor per SDB. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Investerare i den riktade nyemissionen inkluderade befintliga aktieägare och ett antal välkända svenska och internationella institutionella investerare.

VEF är ett investmentbolag vars syfte är att investera i bolag i ett tidigt skede som erbjuder moderna finansiella tjänster i tillväxtmarknader. Företaget fokuserar på stora tillväxtmarknader och investerar över hela spektrat av finansiella tjänster inklusive betalningar, kreditgivning, mobila lösningar och förmögenhetsförvaltning. VEFs depåbevis (SDB) är noterade i Sverige på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet VEFL SDB.

Den riktade nyemissionen genomfördes främst för att stödja VEFs framtida investeringar, som inkluderar både tilläggsinvesteringar och nya investeringar.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Bookrunner. Baker McKenzie Advokatbyrå var legal rådgivare till Pareto Securities. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com