Baker McKenzie legal rådgivare till Sdiptech vid riktad nyemission om ca 473 MSEK

Sdiptech AB har genomfört en riktad nyemission om cirka 473 miljoner kronor till en teckningskurs om 315 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

Sdiptech är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten och sanitet, el och automation, energieffektivitet och luftklimat samt transport. Som en del av företagets erbjudande i storstadsområden erbjuder det också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 2 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

ABG Sundal Collier agerade Sole Global Coordinator och Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare. Från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm deltog Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com