Baker McKenzie legal rådgivare till SPAC-bolaget tbd30 i samband med bolagets IPO på Nasdaq Stockholm

tbd30 AB (publ), ett svenskt förvärvsbolag eller Special Purpose Acquisition Company (SPAC), har genomfört ett erbjudande av A-aktier riktat till svenska och internationella institutionella investerare, samt allmänheten i Sverige. Erbjudandet genererade en bruttolikvid om 800 miljoner kronor (exklusive en övertilldelningsoption om 40 miljoner kronor). Aktierna har därefter noterats på Nasdaq Stockholm med 24 juni 2021 som första handelsdag. tbd30 blev det fjärde SPAC-bolaget att noteras på Nasdaq Stockholm, varav två har använt Baker McKenzie som legal rådgivare.  

tbd30 är ett svenskt förvärvsbolag, grundat av initiativtagarna Anders Böös och Anders Lönnqvist. Bolaget har till syfte förvärva ett onoterat bolag som sedan blir noterat genom tbd30. Potentiella målbolag innefattar primärt nordiska, onoterade, medelstora bolag som verkar på marknader inom sektorn affärstjänster.

Carnegie Investment Bank agerade Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. DNB Markets agerade Joint Bookrunner. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till tbd30 med ett team bestående av Joakim Falkner, Ian Gulam, Marlene Wiklund, Per Blom, Henric Roth, Linnea Back och Ulrika Udén.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets – Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020. www.bakermckenzie.com