BeammWave beviljade ett gemensamt projekt tillsammans med KTH och Lunds universitet med bidrag från Vinnova

Projektet koordineras av BeammWave och har en total budget på 7,6 MSEK medan Vinnova-anslaget under utlysningen ”Smartare Elektroniksystem” är 3,8 MSEK och BeammWaves andel av bidraget är totalt 1,1 MSEK.

Projektets titel är “Lågkomplexitets multi-antenn radioarkitekturer för millimetervågområdet”. Det har som mål att ta BeammWave från en patenterad design och prototyp till en validerad och produktionsfärdig produkt och därmed möjliggöra samarbete med industriella partners.

 

“Samarbetet med Kungliga Tekniska Högskolan och Lunds universitet tillför ett enormt värde för oss, eftersom vi får tillgång till mmWave-forskning och kunskap i världsklass och det visar också vilket värde vi kan tillföra universiteten med vår världsledande design och arkitektur”, säger Stefan Svedberg, VD för BeammWave.

 

“Projektet kommer att pågå över två år och kommer att ha både teoretiska och praktiska komponenter som tar oss från Technology Readiness Level (TRL) 4 till 6”, säger Bengt Lindoff, Chief Systems Architect för BeammWave och projektkoordinator för det gemensamma projektet.

 

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Svedberg, VD

+46 (0) 10 641 45 85

info@beammwave.com

 

BeammWave AB

www.beammwave.com

BeammWave AB är experter på kommunikationslösningar för frekvenser över 24GHz. Bolaget bygger en lösning avsedd för 5G, i form av ett 3×3 mm radiochip med antenn och tillhörande algoritmer. Bolagets approach är unik och patenterad, i syfte att leverera en lösning med högre prestanda till en lägre kostnad. Bolagets B-aktie är (BEAMMW B) och teckningsoption (BEAMMW TO1 B) är listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.