BeammWave tar klivet in på börsen

BeammWave grundades 2017 av Per-Olof Brandt och Dr. Markus Törmänen baserat på långvarig forskning kring mmWave och mobiltelefoni vid Lunds Tekniska Högskola. Idag har Bolaget totalt femton anställda och konsulter. En första prototyp har redan tagits fram och håller för närvarande på att utvärderas. Bolaget planerar att påbörja pilot- projekt med kunder under början av 2022 och i samband med detta beräknas de första intäkterna att genereras. Bo- laget har för närvarande pågående diskussioner med flera potentiella kunder och partners.

Beammwaves ambition är att maximera utnyttjandet av 5g-nätets fulla potential. I dagsläget används nämligen bara en försvinnande liten del av de frekvenser som tekniken egentligen är avsedd för – och de låga frekvensnivåerna på 5–6 GHz börjar redan bli överbelastade.

Vision och affärsidé

Bolaget har en vision om en uppkopplad värld där allt och alla har en nästintill obegränsad och ständig uppkoppling. Denna uppkoppling är grunden för all ny innovation i både människans och samhällets tjänst. Denna vision kräver en närmast oändlig tillgång till spektrum och därmed mmWa- ve och Bolagets produkter.

Bolagets affärsidé utifrån denna vision är att bli en dominerande leverantör av mmWave och beamforming till smart- phones samt andra produkter som bygger på så kallad cellulär teknik.

Stefan Svedberg presenterar bolaget på senaste Investerarafton

Motiv för nyemission

BeammWave står inför vidareutveckling med påföljande kommersialisering av sin produkt. För att förbereda inför den tänkta marknadslanseringen, genomför Bolaget en IPO i syfte att finansiera en ökad hastighet i produkt-utvecklingsarbetet i samarbete med eventuella partners liksom förstärkning av patentportföljen. Bolaget avser även att stärka sin försäljningsstyrka. Det är styrelsens uppfattning att Erbjudandet och noteringen kommer att främja Bolagets kommersialisering, liksom även ge Bolaget tillgång till kapitalmarknaderna och bredda Bolagets aktieägarbas.

Erbjudandet i korthet

Inbjudan att teckna aktier i BeammWave. Välkommen att teckna via länkar nedan.

Teckningskurs:
15,85 SEK per Unit
Teckningsperiod:
11 februari – 25 februari
Första dag för handel:
11 mars 2022

En (1) Unit innehåller en (1) B-aktie och en (1) vederlagsfri
teckningsoption (TO1). Teckningsoptionerna (TO1) erhålls vederlagsfritt. 

Under teckningsperioden kan du teckna dig här: