BEHOV SÄLJA BEFINTLIGA AKTIER FÖR FREE FLOAT – IZETTLE-VD

STOCKHOLM (Direkt) Befintliga ägare till fintech-bolaget Izettle behöver sälja aktier, utöver att en nyemission om 2 miljarder sker, för att uppnå tillräcklig likviditet i aktien.

Det säger vd:n och medgrundaren Jacob de Geer till Nyhetsbyrån Direkt.

Bolaget har under tisdagsmorgonen bekräftat att det planerar en notering på Stockholmsbörsen före årsskiftet. Det har i media rapporterats om att bolaget ska värderas till omkring 10 miljarder kronor i noteringen.

Jacob de Geer säger att ytterligare information kring värdering och teckningsdatum kommer framöver. Han konstaterar att det har spekulerats mycket i media om både datum och värdering. Dessa delar är dock ännu inte helt satta, även om bolaget arbetar efter en intern tidsplan, medger han.

Efter att ha byggt upp bolaget under 8 år anses bolaget nu ha nått en “lämplig tidpunkt” för en notering. Med denna kan bolaget “få bättre tillgång till kapitalmarknaden” och på så sätt “främja tillväxten”, framhåller vd:n.

Under helåret 2017 hade Izettle en justerad nettoomsättning på 776 miljoner kronor, med en negativ ebitda-marginal på 30 procent. Omsättningen har växt 60 procent i snitt under åren 2015 till 2017. Målsättningen på medellång sikt är att växa minst 40 procent per år och nå ett positivt ebitda före slutet av 2020. Det långsiktiga målet är en positiv ebitda-marginal på 30-35 procent.

Bolaget har tagit hänsyn till rådande konkurrens och bedömningar om framtida marknadsutveckling inom bedömningen för framtida lönsamhet, säger Jacob de Geer.

Izettle erbjuder en affärsplattform för småföretag i Europa och Latinamerika. Inom denna nisch är konkurrensen i nuläget “relativt begränsad” med ett par amerikanska och ett europeiskt bolag, säger han vidare.

Enligt den strategi som bolaget följer i nuläget inkluderas “inte ytterligare marknader”.

“Men man ska aldrig säga aldrig”, säger Jacob de Geer samtidigt.

Izettle ser dock fortsatt stora möjligheter på befintliga marknader.