Attana utökar styrelsen

På årsstämma i Attana AB måndagen den 7 maj omvaldes Arne Nabseth, Gerald Schmidt, Ingemar Kihlström och Teodor Aastrup. Dessutom valdes Lena Jendeberg in i styrelsen.

 Lena tillför styrelsen lång erfarenhet av forskning och utveckling av läkemedel från tidig preklinisk fas, via kliniska studier till marknadsföringsgodkännande och lansering, samt vidareutveckling av godkända produkter för nya behandlingar.

Lena Jendeberg (f 1964), Civ ing och Tekn Dr, KTH, med 25 års från Pharmacia, Biovitrum, Sobi, Modus Therapeutics och Wilson Therapeutics.

För ytterligare information, kontakta:

Teodor Aastrup, VD Attana AB 
e-post: teodor.aastrup@attana.com 
tel: + 46 (0)8 674 57 00

Denna information är sådan som Attana AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2018 kl. 22.10 CET

Attana AB grundades 2002 med idén att effektivisera forskning och utveckling av nya läkemedel genom biologisk interaktionskarakterisering i realtid. Baserat på sina patenterade teknologier säljer bolaget uppdragsforskning och egenproducerade analysinstrument till läkemedelsbolag, bioteknikföretag och akademiska institutioner. Mer information om Attanas forskningstjänster och biosensorer finns på www.attana.com eller kontakta sales@attana.com.