Beslut från Disciplinnämnden vid Nordic Growth Market i disciplinärende rörande Quickbit

Disciplinnämnden vid NGM Nordic Growth Market har den 12 maj 2021 beslutat i disciplinärende rörande Quickbit.

Den 25 januari 2021 kommunicerade Quickbit att omsättningen för det andra kvartalet räkenskapsåret 2020/2021 skulle understiga den tidigare kommunicerade bedömningen. NGM Nordic Growth Market ansåg att denna kommunikation borde ha offentliggjorts tidigare och gjorde med anledning av det en anmälan till Disciplinnämnden vid NGM Nordic Growth Market.

Quickbit har i skriftligt svaromål samt vid möte med Disciplinnämnden argumenterat för att kommunikationen varken kunde eller borde ha skett tidigare. Bolaget vidhåller denna hållning men accepterar självklart Disciplinnämndens utslag fullt ut och kommer därmed att erlägga bötesbeloppet.

Efter en process under cirka två månader har Disciplinnämnden vid NGM Nordic Growth Market bedömt ärendet och meddelat sitt beslut den 12 maj. Beslutet, som kom bolaget tillhanda den 12 maj, innebär att Quickbit ska erlägga ett bötesbelopp uppgående till 250 000 kronor. Bötesbeloppets storlek påverkar inte Quickbits finansiella ställning.

Beslutet med samtliga bilagor finns att tillgå på Nordic Growth Markets webbplats och kan nås via denna länk: https://news.cision.com/se/nordic-growth-market/r/nordic-growth-market-ngm-ab-s-disciplinnamnd-utdomer-vite,c3346160

För ytterligare information kontakta:
P-A Nyman, Head of Investor Relations, Quickbit eu AB (publ)
pa@quickbit.com
+46 70 813 22 02
 

————————————

Quickbit är ett svenskt fintechbolag som grundades 2016 med målet att fler människor och företag ska använda kryptovaluta i sin vardag. Idag erbjuder Quickbit lösningar för e-handlare att ta betalt i kryptovaluta och kommer framöver även att lansera lösningar för människor att enkelt kunna använda kryptovaluta i sin vardag. Våra drygt 50 medarbetare finns på fyra ställen – Stockholm, Gibraltar, Tallinn och Lahore i Pakistan. Quickbit är sedan juli 2019 noterat på NGM Nordic SME. Läs mer på https://quickbit.com