Bet in casino – så mycket omsätter den svenska spelindustrin 

Inlägget är utgivet av en samarbetspartner till IPO.se

För några år sedan skedde en stor förändring i den svenska spelindustrin. I och med ändringar i den svenska spellagen är det sedan den 1 januari 2019 enklare att kartlägga, undersöka och följa spelbolagens förehavanden på marknaden. Insynen har ökat helt enkelt, vilket gör att det går att få en bättre bild av hur omsättningen ser ut. 

Att spela på bet in casino och andra typer av spel som involverar pengar är en populär aktivitet i Sverige. Något som märks tydligt när man tittar på hur många aktörer det finns på spelmarknaden som erbjuder till exempel bet in live. Tack vare de ändringar i spellagen den 1 januari 2019 går det nu att ta ett mer nyanserat helhetsgrepp kring branschen. 

Spelinspektionen har via diverse undersökningar och insamling av statistisk kunnat sammanställa rapporter kring spelarnas vanor och mycket annat. Med detta ges gemene man chansen att bilda sig en bredare förståelse för hur spelbranschen ser ut i Sverige och hur mycket pengar som omsätts. 

Vad som menas med “den svenska spelindustrin” kan vara aningen svårt att ringa in. Definitionen ändras beroende på om man väljer att tolka industrin som svenska spelbolag med svensk licens (eller tillstånd) eller om man även bör räkna in de utländska spelbolag, med svenska kunder, som erbjuder spel som bet in casino.

Spelindustrins nyckeltal 2022 

När Spelinspektionen delar med sig av nyckeltal från den svenska spelindustrin 2022 handlar detta om den aningen snävare av de två tidigare nämnda definitionerna. Här rör det sig alltså om spel hos aktörer med svensk licens eller tillstånd. Utländska bolag med svenska spelare behöver inte följa den svenska spellagen, vilket innebär att det är svårare att få en lika stor inblick i dessa aktörers förehavanden. 

Genom att titta på de nyckeltal som Spelinspektionen har presenterat kan vi se den totala omsättningen för spel hos aktörer på med svensk licens eller tillstånd för året 2022. Den siffran landade det året på 27 353 miljoner kronor. För att ge en bild av hur mycket pengar det är kan man välja att slå ut det på samtliga invånare i Sverige som är över 18 år gamla och därmed har möjlighet att spela.  

I snitt blir detta en omsättning på 3 281 kronor per vuxen person och år i Sverige. Då bör det också påminnas om att detta endast gäller spelbolag med svensk licens eller tillstånd. Om man även hade tillgång till siffror gällande omsättning på svenskarnas spel hos utländska aktörer hade en tydligare bild av formats. Men som nämnt är det svårt att få tag på sådana siffror. 

Man bör även ha i åtanke att Spelinspektionen har sysslat med denna typ av undersökningar i ett fåtal år. Ju längre tid som går desto mer nyanserad kommer bilden av de svenska spelbranschen att se ut. Statistiken gällande spelvanor är även den av intresse, både för allmänheten och kanske ännu mer för spelbolagen själva. 

Svenskarnas spelvanor 

Spelinspektionen utför kontinuerligt nya undersökningar för att följa med i hur svenskarnas spelande ser ut. Marknaden är snabb och föränderliga, men om man tittar på statistik för hur mycket människor spelar och hur många det är som gör det har läget varit relativt oförändrat de senaste tre åren. Siffran på andelen spelare som säger att de spelar sällan eller aldrig har legat på cirka 58%.

I rapporter från 2021, 2022, 2023 svarade 2% av de som deltog i Spelinspektionens undersökning att de spelar så gott som varje dag. I samma period har andelen som spelar någon eller ett par gånger i veckan sjunkit från 14% till 12%. Både 2021 och 2022 svarade 11% att de spelade någon gång i månaden. 2023 steg andelen en procentenhet. 

Förändringarna i spelvanor är alltså marginella. Både andelen spelare som spelar någon gång i kvartalet och de som spelar någon gång i halvåret har stannat på samma siffra de senaste tre åren – 5% respektive 3%. Andelen som spelar någon gång om året har minskat med en procentenhet från 7% 2021 och 2022 till 6% 2023. 

Trots att den svenska spelindustrin inhyser mängder av spelbolag med svensk licens eller tillstånd är det ändå förhållandevis få spelare som har mer än ett spelkonto. 54% angav att de bara har ett konto medan 30% svarade att de hade två. Sedan följer ett fall ner till de som har tre spelkonton (8%) och de som har fyra eller fler (6%). 

Är de svenska spelbolagen hotade av utländska aktörer? 

Utländska spelbolag lockar många svenskar till deras olika spel. De har han fördel mot de svenska spelbolagen i det att de inte behöver följa de regler och restriktioner som är krav för att erhålla en licens. För att locka kunder tillbaka kunderna från de internationella aktörerna kan de svenska spelbolagen dra nytt av Spelinspektionens statistik för att förstå sig på varför spelare söker sig till utländska bolag. 

Statistiken från 2023 visar att det har skett en stor ökning bland spelare som hittar till utländska spelbolag via sökningar på internet – från 35% till 67%. Ofta rör det sig om olika typer av bonuserbjudanden som lockar svenskarna att börja spela. 

Intressant nog är det inte alla spelare som är medvetna om att de spelar hos bolag som inte har någon svensk licens. 6% svarade att de någon gång den senaste månaden hade spelat hos utländska spelbolag och varit medvetna om att det var just det som de gjorde. 4% uppger dock att de inte avsiktligt spelade hos bolag utan svensk licens. 

Vad det beror på att vissa människor spelar på denna typ av utländska bolag utan att veta om att de inte har svensk licens är svårt att säga. Om de nu hellre hade spelat hos ett svenskt spelbolag öppnas en möjlighet för nya kunder. Förutsatt att man lyckas nå dem. 

Det kommer ständigt nya rapporter och undersökningar från Spelinspektionen. För varje nytt dokument som publiceras blir bilden av den svenska spelindustrin alltmer tydlig. Genom transparens när det kommer till saker som nyckeltal blir det möjligt att spåra förändringar och mönster i både spelarnas och bolagens aktiviteter.