Bio-Works säkrar på kort tid en fjärde uppskalningsorder från PolyPeptide

Under det andra och tredje kvartalet 2017 erhöll Bio-Works tre order från PolyPeptide, som är en av världens största kontraktstillverkare av peptidläkemedel och står för 25 % av den globala produktionen av peptidläkemedel hos kontraktstillverkare. Den senaste ordern är den fjärde för året och kommer att levereras till PolyPeptide under det första kvartalet 2018.

Mats Johnson, VD på Bio-Works: 
”Det viktiga med den nya ordern är det faktum att vi på förhållandevis kort tid har gått vidare i kundens process, från labb- till uppskalningsfas vilket är det sista steget innan storskaling industriell produktion. Dessa fyra ordrar är hänförliga till flera projekt hos PolyPeptide där vart och ett vid storskalig produktion kan innebära signifikanta intäkter för BioWorks.

Generellt tar det mellan 2-4 år för en kund att gå från labbfas till industriell produktion. Därför representerar vår historiska försäljning de tidiga faserna av våra kunders uppskalningsprocess och är helt i linje med mina förväntningar. Vid industriell produktion kan varje enskilt projekt hos en kund vara värt upp till 10 miljoner kronor i årliga intäkter för BioWorks. Hos de 92 kunder vi har idag befinner sig ca 10 projekt i slutet av uppskalningsfasen vilket är den sista innan industriell produktion startar.”

För ytterligare information, vänligen besök Bolagets webbplats, www.Bio-Works.com eller kontakta: Mats Johnson, VD för Bio-Works, e-post: mats.johnson@bio-works.com, telefon: +46 70 516 53 37.

Om Bio-Works

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala. Produkterna säljs globalt dels genom den egna organisationen, dels via distributörer. Bio-Works anläggning är i Uppsala Business Park i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.