Ökat aktieinnehav hos ledande befattningshavare i Irisity

Göteborg — Irisity AB (publ) rapporterar ökat aktieinnehav hos ledande befattningshavare.

Lennart Svantesson, Styrelseordförande i Irisity, har genom köp ökat sitt aktieinnehav i Irisity med 80.205 aktier. Lennart Svantessons totala innehav i bolaget uppgår nu till 80.205 aktier.

Marcus Bäcklund, VD i Irisity, har genom köp ökat sitt aktieinnehav i Irisity med 73.377 aktier. Marcus Bäcklunds totala innehav i bolaget uppgår nu till 151.881  aktier samt 183.750 teckningsoptioner.

Erik Stenberg, CFO i Irisity, har genom köp ökat sitt aktieinnehav i Irisity med 11.865 aktier. Erik Stenbergs totala innehav i bolaget uppgår nu till 27.870 aktier samt 94.500 tecknings- och syntetiska optioner.

Göran Wolff, Styrelseledamot i Irisity, har genom köp ökat sitt aktieinnehav i Irisity med 1.227 aktier. Göran Wolffs totala innehav i bolaget uppgår nu till 5.727 aktier samt 25.000 teckningsoptioner.

Meg Tiveus, Styrelseledamot i Irisity, har genom köp ökat sitt aktieinnehav i Irisity med 3 000 aktier. Meg Tiveus totala innehav i bolaget uppgår nu till 3 000 aktier.

För ytterligare information:

Marcus Bäcklund, CEO

Telefon: +46 733 80 17 80

E-mail: marcus@irisity.com

Erik Stenberg, CFO

Telefon: +46 761 74 05 92

E-mail: erik@irisity.com

Marcus Bäcklund 
CEO
+46 73 380 17 80
marcus@irisity.com

Irisity är ledande inom intelligent kameraövervakning.  Med hjälp av proaktivt arbetande och självlärande algoritmer skapar Irisity kameralösningar som är speciellt anpassade för en mängd applikationsområden i samhället såsom skolgårdar, nattlig övervakning av äldre i hemmet och bevakning av olika typer av skyddsområden. Irisity verkar i en turbulent värld där övervakning har genomgått ett skifte från ifrågasatt integritetshot till självklar trygghetsfaktor. Med en offensiv tillväxtstrategi i ett av världens största och snabbast växande branschsegment satsar Irisity på att inom det närmaste året fördubbla sin patentportfölj och expandera internationellt.

Denna information är sådan information som Irisity AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2017 kl. 08:00 CET.

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:00 CET on December 28, 2017.

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB • +46 8 463 80 00 • www.penser.se