BioArctic får japanskt patent för nya antikroppar mot Alzheimers sjukdom

Stockholm den 11 maj 2021 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att det japanska patentverket (JPO) har beviljat bolagets japanska patentansökan nr 2017-083057 för nya antikroppar som kan komma att utvecklas till en behandling mot Alzheimers sjukdom. Antikropparna riktar sig mot en avkortad (trunkerad) form av amyloid beta (pE3-Aβ) och är kopplade till företagets projekt AD1503. BioArctic fick ett europeiskt patent baserat på samma antikroppar i januari 2021.

Patentet fokuserar på nya antikroppar som riktar sig mot pE3-Aβ, en specifik avkortad, så kallad trunkerad, form av amyloid beta. Monomerer av pE3-Aβ är mycket benägna att aggregera, vilket leder till bildandet av lösliga skadliga Aβ-aggregat (protofibriller), som i sin tur kan orsaka kognitiva och andra symtom i Alzheimers sjukdom.

 – Patentet understryker BioArctics starka engagemang inom hjärnans sjukdomar i allmänhet och Alzheimers sjukdom i synnerhet. Med fler än 50 miljoner människor runt om i världen som lever med demens finns det ett stort medicinskt behov. Vi fortsätter att arbeta målmedvetet för att utveckla och ge dessa patienter tillgång till behandlingar som påverkar sjukdomen, säger Gunilla Osswald, vd, BioArctic.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se 
Tel: +46 8 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se 
Tel: + 46 704 10 71 80

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj 2021, klockan 08:00 (CET).
 

Om BioArctic AB 
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.