BioArctics arbete inom hållbar innovation ger bolaget plats i nya OMXS30 ESG Responsibility Index på Nasdaq Stockholm

Stockholm, Sverige, 10 april 2024 – BioArctic AB:s (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) fokus på hållbar innovation – som kombinerar vetenskapliga framsteg med ansvarsfulla affärsmetoder, inklusive miljömässiga och sociala frågor samt hur bolaget styrs (ESG) – har gett företaget en plats i det nya Nasdaq OMX Sweden Small Cap 30 ESG Responsibility Index (OMXSS30ESGGI) som lanseras idag.

– Att ingå i Small Cap 30 ESG Responsibility Index återspeglar vårt åtagande att integrera miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter i allt vi gör, från forskning och utveckling till vår dagliga verksamhet, säger Charlotte af Klercker, Corporate Sustainability Director på BioArctic. Vi är stolta över den positiva påverkan det vi gör för patienter, deras familjer och samhället, och är tacksamma för att bidrag till social hållbarhet lyfts i och med detta index.

BioArctics viktigaste bidrag till en hållbar framtid är innovation och utveckling av säkra och effektiva läkemedel mot neurodegenerativa sjukdomar. För att möjliggöra detta bedriver bolaget ansvarsfull forskning av högsta kvalitet vilket i sin tur kräver att BioArctic är en attraktiv arbetsgivare. Företagets partnersamarbeten ska bidra till att såväl värdet av bolagets forskning som dess innovationer når ut globalt. Dessa värden sammanfattar BioArctic med begreppet Hållbar innovation.

Dessutom strävar BioArctic efter att integrera ekonomisk och miljömässig hållbarhet på alla nivåer i verksamheten. Löpande utveckling av bland annat bolagets processer och kvalitetssystem

samt vidtagande av åtgärder för att förebygga negativ miljöpåverkan från den egna verksamheten är viktiga delar i arbetet. Uppfyllandet av den rådande lagstiftningen och bolagets ansvarstagande sammanfattar BioArctic med begreppet Hållbart företagande.

Det nya OMX Sweden Small Cap 30 ESG Responsibility Index (OMXSS30ESGGI), som lanseras av Nasdaq Stockholm den 10 april 2024, lyfter fram bolag som visar ledarskap inom miljö-, social- och bolagsstyrningsfrågor (ESG) på den svenska bolagsmarknaden.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Charlotte af Klercker, Corporate Sustainability Director

E-post: charlotte.afklercker@bioarctic.se
Tel: 0735 15 09 70

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations, BioArctic AB
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se 
Tel: 0704 10 71 80

Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2024, kl. 08.00 (CET).

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på innovation av läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet av neurodegenerativa sjukdomar. Företaget ligger bakom lecanemab (Leqembi®) – världens första läkemedel som bevisat bromsar sjukdomsutvecklingen och minskar den kognitiva försämringen vid tidig Alzheimers sjukdom. Lecanemab har utvecklats i samarbete med BioArctics partner Eisai, som ansvarar för kommersialisering och regulatoriska processer globalt. Utöver lecanemab har BioArctic en bred forskningsportfölj med antikroppar mot Parkinsons sjukdom och ALS samt ytterligare projekt mot Alzheimers sjukdom. Flera av projekten utnyttjar bolagets egenutvecklade teknologiplattfrom BrainTransporter™ som hjälper till att förbättra transporten av antikroppar in i hjärnan. BioArctics B-aktie (BIOA B) är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap. För ytterligare information, besök www.bioarctic.com.