BioArctic utvecklar ny behandling för Gauchers sjukdom

Stockholm, den 8 november 2022 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelade idag att bolaget initierat ett nytt projekt fokuserat på enzymersättningsbehandling för Gauchers sjukdom i kombination med bolagets Brain Transporter-teknologi. Idag saknas behandling för neuropatisk Gauchers sjukdom och BioArctics målsättning är att utveckla en behandling som även påverkar den neuropatiska formen av sjukdomen.

Gauchers sjukdom är en sällsynt genetisk sjukdom där en nedsatt funktion av enzymet glukosylceramidas leder till ackumulering av glukosylceramid i vissa organ. Symtomen varierar från milda till svåra och kan uppträda när som helst, från spädbarnsåren till hög ålder, och inkluderar anemi, trötthet, lätta blåmärken och blödningsbenägenhet samt förstorad mjälte och lever. Vid sällsynt neuropatisk Gauchers sjukdom förekommer även neurologiska symtom som inkluderar svårighet att kontrollera ögonrörelser, ostadighet, kramper och kognitiv försämring.[1] Dessa patienter upplever vanligtvis de första symtomen i barndomen och överlever sällan 40 års ålder på grund av sjukdomens effekter på hjärnan.

Dagens behandlingar fokuserar på enzymersättningsterapi. Dessa ersättningsenzymer behandlar dock inte den neuropatiska sjukdomen eftersom enzymerna inte passerar blod-hjärnbarriären och därmed   inte når hjärnan. Genom att koppla en enzymersättningsterapi till BioArctics Brain Transporter-plattform hoppas företaget kunna utveckla en behandling som tar itu med såväl de neuropatiska som de perifera manifestationerna av sjukdomen.

– Människor med neuropatisk Gauchers sjukdom har idag mycket begränsade behandlingsmöjligheter. Genom att använda vår expertis inom neurologiska sjukdomar, tillsammans med vår Brain Transporter-teknologiplattform, hoppas vi kunna förändra det och hjälpa dessa patienter, säger BioArctics vd Gunilla Osswald.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2022, kl. 08.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: +46 8 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations
E-mail: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: +46 704 10 71 80

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och ALS. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partner Eisai inom Alzheimers sjukdom. Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.