Bioextrax inleder idag utnyttjandetiden för teckningsoption TO1

Bioteknikbolaget Bioextrax inleder idag den 4 januari utnyttjandetiden för bolagets teckningsoptioner TO1, vilken pågår till den 15 januari. Sista dag för handel med teckningsoptionen är den 13 januari. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bioextrax till en teckningskurs om 14 kronor per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det finns 330 125 teckningsoptioner TO1, vilket innebär att bolaget vid fullt utnyttjande kommer att tillföras 4,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire