Biosergen – Svampdödare med potential – Mangold Insight Analys

Mangold Insight tar upp bevakning på bioteknikbolaget Biosergen med rekommendationen köp och riktkurs 2,70 kronor per aktie. Det ger en uppsida på över 110 procent. Bolaget tar fram ett potent läkemedel mot invasiva svampsjukdomar. Det behövs bättre behandlingsalternativ mot invasiva svampsjukdomar som, på senare tid fått allt större uppmärksamhet i media, av hälsoorganisationer samt  läkemedelsbolag som är i behov av nya kandidater. De behandlingsalternativ som finns har allt för stora biverkningar samt utvecklar resistens. 

Biosergens läkemedelskandidat, BSG005 genomgår fas 1-studier och har hittills visat sig säker utan toxisk påverkan på njure eller lever, något som är vanligt hos konkurrerande svampdödande läkemedel. Att få fram ett effektivt och säkert behandlingsalternativ kommer göra BSG005 till en attraktiv läkemedelskandidat att licensiera in för de större läkemedelsbolagen. Pågående fas 1-studie väntas vara klar under första kvartalet 2023 då även top line resultat delges. Det kliniska programmet är planerat att avslutas 2026.  

Mangold har genomfört en genomgående konkurrensanalys och värderar bolaget utifrån en SOTP-modell. För att få fram ett motiverat värde har en riskjusterad DCF-modell använts. Utifrån tre olika scenarion framstår potentialen för BSG005 som stor. Mangold utgår från ett Base-case som ger ett motiverat värde på 148 miljoner kronor. Risken i läkemedelsutvecklande bolag är mycket hög och bolagets värde är helt beroende av en produkt.