BioStock: Aptahems grundare tillbaka som ny styrelseordförande

Den 25 september valdes Bert Junno till ny styrelseordförande för bioteknikbolaget Aptahem. Efter att ha grundat flera bolag i branschen, bland annat just Aptahem år 2014, tar Junno med sig erfarenheter från en lång karriär som har kretsat kring affärsutveckling, läkemedelsutveckling och inte minst kapitalanskaffning i en mycket resurskrävande bransch. För att bekosta de kommande utvecklingsstegen på väg mot studier i människa, tar Aptahem nu brutto in drygt 32 Mkr i en företrädesemission av units. För BioStock berättar Junno mer om sina visioner för bolaget. 

Läs hela intervjun med Bert Junno på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/10/aptahems-grundare-tillbaka-som-ny-styrelseordforande/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se/