BioStock: BiBB inleder 2022 med kapitalanskaffning

I slutet av 2021 nådde BiBBInstruments en viktig klinisk milstolpe med EndoDrill Model X på djupatumörer i övre mag-tarmkanalen. Nu planerar BiBBInstruments att utöka sitt kliniska program till bådebefintliga och nya cancerindikationer under 2022 och för att finansiera detta har bolaget tagit in 21,6Mkr i en riktad nyemission. BioStock kontaktade BiBBs vd Fredrik Lindblad för att höra mer.

Läs hela intervjun med BiBBInstruments vd Fredrik Lindblad på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/02/bibb-inleder-2022-med-kapitalanskaffning/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se