Marknadsmeddelande 283/18– Information om företrädesemission i BiBBInstruments AB

Den 23 november 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (BIBB) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 26 november 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sju (7) teckningsrätter, berättigar till teckning av fem (5) nya aktier, för 4,30 SEK (5:7 á 4,30 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 29 november 2018 till och med den 11 december 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 29 november 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 29 november 2018 till och med den 13 december 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: BIBB TR
ISIN-kod: SE0011896661
Orderbok-ID: 4RL6
CFI: RSSXXR
FISN: BIBBINSTRU/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 29 november 2018
Sista handelsdag: 11 december 2018
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments)

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: BIBB BTA
ISIN-kod: SE0011896679
Orderbok-ID: 4RL5
CFI: ESNUFR
FISN: BIBBINSTRU/SH
Handelsperiod: 29 november 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments)

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 23 november 2018.

Stockholm den 21 november, 2018
Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com