BioStock: CLS – framåt genom företrädesemission

Medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems har en tydlig vision. Genom sina produkter för minimalinvasiv laserablationsbehandling av sjukdomsgenererande vävnad vill man bidra till högre säkerhet och mindre påverkan på livskvaliteten för patienter. Bolaget upplever både ett betydande intresse och ett stort globalt behov av dess produkter. Man är nu aktuella med en företrädesemission om 69,3 Mkr som ska stärka den kommersiella lanseringen och marknadsetableringen av den nya generationen av TRANBERG-produkter.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/08/cls-framat-genom-foretradesemission/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se