BioStock Studio: Dicots vd om Q2

Det börjar närma sig för Uppsalabaserade Dicot att ta potensläkemedelskandidaten LIB-01 in i klinik. Efter ett intensivt arbete har bolaget nu fått fram en oral formulering att jobba vidare med och nyligen presenterades positiva prekliniska data med den nya formuleringen. Samtidigt förstärktes styrelserummet vid årsmötet i maj. BioStock bjöd in Dicots vd Elin Trampe för att få höra mer om bolagets senaste kvartal och vad hon ser framför sig under hösten.

Se intervjun om Dicots senaste kvartal på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/08/biostock-studio-dicots-vd-om-q2/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se