BioStock: CombiGene om kapitalanskaffningen

BioStock har träffat Jan Nilsson, vd för genterapibolaget CombiGene. Samtalet kom att handla om både orosmolnen på börshimlen och om vetenskapliga framsteg. Den 20 mars inledde bolaget en företrädesemission som skall avancera huvudprojektet CG01, vilket är inriktat på fokal epilepsi, på dess väg mot kliniska studier. 

Läs hela intervjun på biostock.se:

https://www.biostock.se/2020/04/combigene-om-kapitalanskaffningen/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se