BioStock: Ectin Researchs vd om emissionen och börsnoteringen

För några år sedan behandlades en multisjuk patient med spridd blåscancer med ett läkemedel mot en orelaterad tropisk sjukdom – överraskande nog försvann såväl cancersjukdomen som den tropiska sjukdomen. Svenska Ectin Research har patenterat en kombination av två väldokumenterade läkemedel som tillsammans potentierar varandras anticancereffekter. Nu är bolaget aktuellt med en nyemission och en påföljande notering på Spotlight Stock Market. BioStock kontaktade vd Anna Sjöblom-Hallén för att få veta mer om verksamheten.

Läs hela intervjun på biostock.se: 

https://www.biostock.se/2021/07/ectin-researchs-vd-om-emissionen-och-borsnoteringen/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/