BioStock: Emission ska ta Neola Medical fram till marknad

För tidigt födda barn får ofta en tuff start på livet på grund av sina outvecklade lungor som inte är redo för ett liv utanför livmodern. Lundabolaget Neola Medical vill med sin medicintekniska produkt för kontinuerlig lungövervakning förbättra vården av barnen i detta livets första skede. Nu tar man in cirka 55 Mkr i en företrädesemission för att ta det sista steget inför marknadslansering.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/10/emission-ska-ta-neola-medical-fram-till-marknad/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se