Neola Medical AB, f.d. GPX Medical, handlas med ny tickersymbol NEOLA från idag den 28 juni 2022

Neola Medical AB, tidigare GPX Medical AB, har nu slutfört namnbytet vilket medför att bolaget kommer att handlas med den nya tickersymbolen NEOLA på Nasdaq First North Growth Market. En ny grafisk profil och webbplats lanseras även idag.

Syftet med namnbytet är att bättre kunna ta internationell position i medtech-branschen och förtydliga fokus på för tidigt födda barn, det vill säga neonatal intensivvård.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd Neola Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: hanna.sjostrom@neolamedical.se

Neola Medical AB (publ) utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Omedelbar detektion av komplikationer ger möjlighet till tidig behandling och förbättrad vård.  Den patenterade teknologin är baserad på en spektroskopisk metod utvecklad vid Lunds universitet i Sverige.  Bolaget grundades år 2016 som ett helägt dotterbolag till Gasporox AB (publ) med namnet GPX Medical AB. Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market (ticker: NEOLA). Se mer på www.neolamedical.se. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, tel: +46 (0)8-528 00 399, e-post: info@fnca.se